Štruktúrované kabelážne systémy Molex Premise Networks

Štruktúrované kabelážne systémy Molex Premise Networks

Pasívna infraštruktúra pripravená pre budúce aplikácie

Veľký význam pasívnej infraštruktúry v informačných technológiách vychádza z faktu, že predstavuje pevnú, zabudovanú časť IP systémov. Mala by po dlhú dobu poskytovať dostatok prenosovej kapacity, odolnosti k rušeniu, redundanciu a potenciál k rozširovaniu a flexibilným zmenám. Špecifikácia systému štruktúrovanej kabeláže, ktorá v dlhodobom horizonte uspokojí komunikačné nároky každej firmy, je veľmi náročná úloha. Kľúčové je nainštalovať systém, ktorý zaručí optimálny výkon a popritom bude mať dostatočnú rezervu pre inštaláciu budúcich technológií.

Celý systém musí zaručiť stabilné parametre s dostatočnou rezervou po celej dĺžke prenosovej trasy /end-to-end/, bez ohľadu na počet ohybov kabeláže, pridaných prvkov či prevedených zmien. Pre zaistenie dlhodobého výkonu systému nutne potrebujete záruku, ktorá bude Váš systém štruktúrovanej kabeláže v pozadí zaisťovať, pretože ak nie je zaručená integrita dát, všetko ostatné je nepodstatné.

Parametre siete zaručené 25 rokov

Našim poslaním a poslaním spoločnosti Molex Premise Networks je poskytovanie riešení využívajúcich ako medené vodiče, tak i optické vlákna, ktoré zaručia integritu Vašich dát. Tento záväzok je jasne patrný vo všetkých našich činnostiach - od návrhov produktov, testovania, až po inštaláciu u zákazníka a technickú podporu. Vyjadruje to aj 25 rokov trvajúca záruka na produkty, parametre systému a podporu aplikácií, ktorú obdržíte pri inštalácii systému štruktúrovanej kabeláže Molex Premise Networks.

Molex Premise Networks navrhuje produkty spĺňajúce alebo presahujúce ako vaše limity, tak i limity stanovené všetkými príslušnými priemyselnými štandardami. Jednotlivé produkty sú zhotovené tak, aby mali vynikajúce elektrické parametre, boli trvanlivé a zaručili tak bezchybnú funkciu systému a integritu dát.

TEXNET - Excellence in Networking Solutions

TEXNET je distribútor komponentov a systémových riešení, a poskytuje komplexnú podporu v oblasti štruktúrovaných kabeláží, optických sietí a rozvádzačov. Naši zákazníci vysoko oceňujú, že sme špecialisti zo znalosťou praktických aplikácií.

Ponúkame Vám technické odborné znalosti v komunikácii s výrobcami, ktorý tvoria svetovú špičku vo svojom odbore a to nám poskytuje jedinečný základ pre neustále inovácie zamerané na potreby našich zákazníkov.

Naša misia je spojená s kvalitou, a preto robíme všetko pre to, aby naše produktové portfólio, systémové riešenia a taktiež nami poskytované služby patrili medzi špičku.

Ponúkame široký sortiment výrobkov, ktoré garantujú splnenie vysokých štandardov kvality, opierajúce sa o flexibilné a spoľahlivé služby s rýchlou odozvou. Práve skutočnosť, že máme jediný, jasne definovaný cieľ, nám umožňuje poskytovať zákazníkom tie najmodernejšie, inovatívne riešenia sieťových riešení.

Molex Premise Networks

V Molex Premise Networks sa všetky aktivity sústreďujú okolo toho, čo je najdôležitejšie pre Vás - a tým je ochrana integrity Vašich dát. A práve skutočnosť, že má jediný, jasne definovaný cieľ, mu umožňuje poskytovať zákazníkom tie najmodernejšie, inovatívne riešenia sieťových kabeláží. Tým sa líši od všetkých ostatných na trhu a to je tiež dôvod, prečo čoraz viac ľudí z celého sveta spolieha na špičkovú komunikačnú infraštruktúru od MolexPremise Networks.

www.molexpn.com